Mezinárodní výstava INTERDOG BOHEMIA, Mladá Boleslav, 14.8.2016

Dejzinka se ve třídě otevřené posuzovateli Harsányimu moc líbila. Protože ji však shledal delšího formátu, ocenil ji známkou V2, res. CAC. Na závěr za námi přišel a své hodnocení zdůvodnil: velmi krásná fena, s krásnou hlavou, krásné úhlení, velmi krásná v pohybu, jen je trochu delší. Ocenění pana rozhodčího si velmi vážíme. A zároveň přestáváme Dejzinku předvádět s posunutou zadní nožkou :oD .