Chovatel míní, příroda mění... / Breeder says, nature changes...

Dnes ráno odešel za Duhu nejmenší a nejdrobnější plavý psíček :( . Jeho startovací životní váha nebyla moc výhodná a malé váhové přírůstky, i přes zdání, že to jen tak nevzdá, mu nedovolily dále pokračovat... Je mi to moc líto, drobečku... moc jsi mi přirostl k srdci... /

This morning the smallest and tiniest blond doggi left for The Rainbow  :( . His life starting weight was not very convenient and low weight gain, despite appearances, it just will not give up, did not allow him to continue ... I'm so sorry, tiny... much you in my heart ...