Další úspěšná absolventka Svodu mladých

Argenta Abonito se v květnu zúčastnila Svodu mladých na Knížecím Rybníku s velmi pěkným svodovým kódem. Skus se jí vyvinul moc pěkně, má nůžkový. Gratulujeme!

Svodový kód Argenty: 5 / 1a