Dárek od Boha / A gift from God

Dnes, před pár hodinami, odcestovalo do svého nového domova poslední štěňátko - pejsek ARMANI. Odjel daleko, až do Německa a pevně doufám, že bude úspěšně prezentovat náš odchov. Má pro to všechny předpoklady.

Přijel pro něj milý mladý pár a Armánkovi se moc líbil a Armánek jim. Kamarádil se s nimi hned. Armani bude bydlet v blízkosti dalšího hovawarta, který je také z českého chovu.

Nechala jsem ho před příjezdem nových majitelů řádit s Dejzinkou na zahradě přes 2 hodiny, aby cestu domů prospal. Tak doufám, že cestování probíhá příjemně.

Paní se mne ptala, proč jsem mu dala jméno - ARMANI - ? A jestli vím, co to znamená?

Já na to, že se mi líbilo a k němu se hodí, podle modní značky.

A ona, že hledala původ jména a znamená to - dárek od boha- :)

Armanek byl/je dárek od boha, zlatíčko neskutečné....

Všechna štěňátka jsou dárek od boha ... a přeji všem krásný, zdravý a šťastný život v nových domovech ! /

Today, a few hours ago, last puppy traveled to his new home  - male ARMANI. He  gone far away to Germany and I hope he will successfully present our offspring. He has all the preconditions for it.

A very nice young couple came to him and Armani liked them and they liked Armani. He was their friend at once. Armani will live in the neighborhood of another hovawart, which is also from the Czech breeding.

Before the arrival of the new owners I left him rampage with Dejzi in the garden over 2 hours to make  him slept during the journey home. I hope that traveling took him comfortably. :)

The lady asked me why I gave him the name - ARMANI -? And if I know what that name means?

I said that I liked it, and it fits him, according to fashion brand...

And she was looking for the origin of the name, and it means - a gift from a God :)

Armani was / is a gift from God, sweetheart unreal ....

All puppies are a gift from God ... and I wish them all a wonderful, healthy and happy life in their new homes!