Svod mladých hovawartů - Štěpánov 9.4.2016

Svod mladých hovawartů - Štěpánov 9.4.2016
Vrh A- Abonito, nar. 2.10.2015 - ve věku 6 měsíců - 3 štěňátka byla úspěšně předvedena s pochvalou pana rozhodčího:
...vyrovnaný vrh, pěkný tmavý pigment... /
Youth assessment of hovawarts - Štěpánov 9th April 2016
Litter A- Abonito, born. October 2, 2015 - at the age of 6 months - 3 puppies were successfully showed with the praise of the judge:
...balanced litter, pretty dark pigment...